Pełen zakres usług księgowych


Licencja Ministra Finansów

Numer licencji - NR 11793/2005

O nas

Świadczymy usługi w pełnym zakresie, bez względu na formę własności firm. Obsługujemy osoby fizyczne, spółki osobowe i kapitałowe, fundacje i stowarzyszenia. Do obsługi Naszych Klientów wykorzystujemy program księgowo – płacowy COMARCH ERP Optima oraz program „PŁATNIK” – służący do elektronicznej obsługi dokumentacyjnej z ZUS.


Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo operacji księgowych naszych Klientów. Wieloletnia praktyka oraz wysokie kwalifikacje pozwalają nam je Państwu zagwarantować. Stawiamy na kompleksową obsługę, co pozwala klientom ograniczyć kontakty ze wszelkimi urzędami i skoncentrować się na własnej działalności, by skutecznie ją rozwijać.Na przestrzeni lat biuro zyskało renomę wśród klientów oraz w urzędach. Czynnie dążymy do posiadania najwyższych kwalifikacji.

Oferta

Księgi rachunkowe

 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń (CIT / VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie amortyzacji,
 • sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat,
 • sporządzanie dodatkowej sprawozdawczości wg potrzeb firmy.

Księgi podatkowe

 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, karty podatkowej,
 • ewidencja rejestrów VAT, naliczanie i sporządzanie deklaracji VAT-7,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego,
 • ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji,

Kadry i płace

 • wykonanie list płac z umów o pracę,
 • utworzenie list płac z umów cywilnoprawnych,
 • dopilnowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych wysyłanych oraz imiennych raportów miesięcznych do ZUS,
 • przesłanie dokumentów podatku dochodowego od pracowników do Urzędów Skarbowych (PIT-11, PIT-40),
 • wykonanie całorocznego obliczenia podatku ( PIT-4R),
 • prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika,
 • wykonanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • prowadzenie kalendarza pracowniczego, szczególnie urlopów wypoczynkowych, chorobowych czy macierzyńskich oraz innych spraw z tym związanych,
 • sporządzanie dokumentacji przebiegu zatrudnienia, wynagrodzenia (zaświadczenia o zarobkach),
 • prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • deklaracje PFRON, obsługa kontroli ZUS,

Prowadzenie działalności

 • sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych ( VAT, PIT …),
 • pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych,
 • prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika,
 • reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli),

Szanujemy Twój czas i pieniądze

Pliki do pobrania

Skontaktuj się z nami

Formularz

  Kontakt

  NIP: 5321000348

  Regon: 010388999

  ul. Żeromskiego 207

  05-400 Otwock

  Bożena Łysik

  tel. 022 788 04 58,     022 180 00 80

  tel. kom. +48 505 126 009

  kontakt@biurorachunkowebl.pl

  Odwiedź nas